woensdag 24 oktober 2012

Kaart Europa in 1648 bij Vredes van Münster en Westfalen

Kaart Europa 1648, in: Historical Atlas. Labberton, 1884
De keizer van Duitsland sloot op 24 oktober met Zweden in Osnabrück en met Frankrijk in Münster verdragen die een eind maakten aan de Dertigjarige Oorlog.

Gelijktijdig sloten de Republiek en Spanje in Münster vrede waarmee de Tachtigjarige Oorlog eindigde.

De verdragen die werden gesloten staan bekend als de Vrede van Westfalen en de Vrede van Münster.

In de vrede tussen Duitsland en Frankrijk werd bepaald dat Frankrijk, met uitzondering van de stad Straatburg, het grootste deel van de de Elzas kreeg.

Zweden kreeg Voor-Pommeren met Stettin, de hertogdommen Bremen en Verden en de eilanden Rügen, Usedom en Wolin.

Het rijk van Zweden strekt zich zo uit over de beide kusten van de Oostzee en over het noorden van Duitsland.

Het grondgebied van Brandenburg werd vergroot met Achter-Pommeren en de bisdommen Halberstadt, Minden en Magdeburg.

De Republiek der Verenigde Nederlanden en Zwitserland, twee gebieden die in theorie nog altijd tot het Duitse Rijk hadden behoord, werden geheel onafhankelijk.

De bovenstaande kaart toont verder de bezittingen van de twee takken van het Huis van de Habsburgers en de bezittingen van het Huis Hohenzollern, een unie tussen Pruisen en Brandenburg.

De kaart toont verder onder meer de republiek Polen tijdens zijn grootste uitbreiding en de westgrens van Rusland.

Kaart Europa bij het Verdrag van Westfalen
De onderstaande kaart toont Europa in 1648 ten tijde van het Verdrag van Westfalen. De kaart is afkomstig uit The Historical Atlas van William R. Shepherd uit 1923.

Kaart Europa 1648 en Vrede van Westfalen